قوانین استفاده از سایت

استفاده شما از پایگاه اینترنتی بانی نور و سفارش کالا از این پایگاه به معنی توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی میگردد.

کاربران هنگام سفارش کالا ملزم میباشند اطلاعات صحیح کامل را در پایگاه درج کنند.بدیهی است کاستی یا نادرستی اطلاعات مانع تکمیل درست و به موقع سفارش خواهد شد.

پایگاه فروشگاه اینترنتی بانی نور هیچ گونه مسئولیتی را در قبال محتویات سایتهایی که ارتباط به آنها به واسطه آگهی و یا لینک در فروشگاه اینترنتی بانی نور شکل میگیرد پذیرا نیست.

تمام ابزاری که در پایگاه فروشگاه اینترنتی بانی نور با هدف ارتباط با مشتریان به کار گرفته میشود . فقط برای همین منظور طراحی شده و کاربران متعهد هستند که از این ابزار صرفا" برای ارسال و دریافت اطلاعاتی استفاده نمایند که مناسب و مرتبط با بحث سفارش کالا باشد . پایگاه فروشگاه اینترنتی بانی نور هیچ گونه مسئولیتی را در قبال محتویات پیامهای کاربران نمیپذیرد.

تمام شرایط و خدمات پایگاه فروشگاه اینترنتی بانی نور بر مبنای آخرین سیاستهای این پایگاه شکل گرفته و تغییرات احتمالی این شرایط و خدمات در اخبار پایگاه مندرج میگردد.برای اطلاع از آخرین شرایط و خدمات اینجا را کلیک کنید . WWW.BANINOORCO.COM

کاربران فقط از طریق استفاده از اطلاعاتی که کاربران در سایت درج کرده اند (همانند نشانی_تلفن و ...)صورت میپذیرد.